O nama

o nama

Aktivnosti​

1. Prihvat i smjestaj u sklonište: štenadi, skotnih kuja, tek okoćenih kuja, pasa sa hendikepom, bolesnih pasa, zlostavljanih pasa, bilo da je riječ o psima lutalicama ili napuštenim vlasničkim psima.

2. Obezbjeđivanje veterinarskih usluga: prevencija, dijagnostika i monitoring zaraznih i parazitskih bolesti, kontrola reprodukcije, obilježavanje pasa.

3. Procjena karakternih osobina pasa i socijalizacija (sprovode se sa ciljem povećanja broja udomljenih pasa).

4. Proces oglašavanja radi udomljavanja pasa, provjera uslova smještaja kod potencijalnih udomitelja, udomljavanje pasa.

5. Praćenje života pasa u novom domu, lično i u vidu dokumentovanih materijala.

6. Edukacija javnosti o odgovornom vlasništvu.

7. Učešće u utvrđivanju brojnosti populacije napuštenih i izgubljenih pasa i demografskih trendova u saradnji sa lokalnim samoupravama.

8. Doprinos održivosti skloništa kroz aktivnosti na prikupljanju sredstava za napuštene pse.

9. Planiranje izrade baze podataka pasa lutalica.

Dva psa piju vodu