Potpisan ugovor o finansiranju projekta

saopstenje


Obavještavamo javnost da su Udruženju za zaštitu životinja “Rin Tin Tin” odlukom Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove od 16.12.2021. godine, dodijeljena finansijska sredstva za realizaciju projekta, po javnom konkursu “Izgradnja/unapređenje uslova zaštite dobrobiti životinja u skloništima za napuštene životinje i napuštene kućne ljubimce”.

Ugovor je potpsan 22.12.2021. godine a odobrena sredstva u iznosu od 15.988,33€ su dodijeljenja radi realizacije projekta “Brigom za pse do humanog društva faza III”. 

Projekat će trajati šest mjeseci a projektne aktivnosti će se sprovoditi na teritoriji opštine Danilovgrad. Dio aktivnosti koje ćemo sprovesti: Unapređenje tehničkih uslova u skloništu za bezdomne životinje, veterinarske usluge za pse u veterinarskim ambulantama, veterinarsko zbrinjavanje pasa koji već borave u skloništu (psi sa hendikepom, štenci, stari psi, ženke sa štencima, kao i psi koji su u proceduri udomljenja), postoperativna nega pasa u skloništu, socijalizacija pasa, pripreme pasa za udomljavanje u zemlji i u inostranstvu kao i druge prateće aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje dobrobiti zaštite bezdomnih pasa.

Na mjesečnom nivou sve odrađene aktivnosti će se prezentovati na sajtu organizacije i pisanim putem Organu Uprave koji finansira projekat. 

Nastavićemo i u budućem radu, zajedno sa svima vama koji dijelite iste vrijednosti, da u najvećoj mogućoj mjeri doprinosimo rješavanju problema bezdomnih pasa.

NAŠ MOTO – ZAJEDNO ZA NJIH! 


Izvršna direktorica,
Branka Mujović