Završen projekat “Brigom za pse do humanog društva faza II”

sklonište
sklonište
Sklonište "Rin Tin Tin"


Udruženje za zaštitu životinja “Rin Tin Tin” je u proteklih deset mjeseci realizovalo projekat “Brigom za pse do humanog društva faza II” finansiran od strane Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore. Utrošena sredstava iznose 27.450,74€, od čega je donator obezbijedio iznos od 20.140,00€. Razliku od 7.310,74€ čine sredstva koje je naša organizacija obezbijedila kroz lična sredstva i donacije građana. U toku relizacije projekta zbrinuto je 90 pasa sa teritorija opština: Danilovgrad, Podgorica, Cetinje, Herceg Novi, Budva, Bar i Berane. Ovaj segment brige za bezdomne pse odnosio se na sterilizacije/kaststracije, čipovanje, 4D testove, vakcine protiv bjesnila, vakcine protiv zaraznih bolesti, operacije, biohemijske analize, RTG snimanja, UZ snimanja, liječenje, titar testove, čišćenje od unutrašnjih i spoljašnjih parazita,  socijalizaciju, udomljavanje, oporavak u skloništu, transport pasa do udomitelja i ostalo.  Za vrijeme trajanja projekta kontrola zdrastvenog stanja pasa  vršena je od strane doktora veterinarske medicine. Vetrinarska dokumentacija je sastavni dio dokumentacije koja je dostaviljena donatoru. Udruženje ima potpisane ugovore o saradnji sa tri veterinarske ambulante što je umnogome doprinijelo kvalitetnoj zdrastvenoj zaštiti štićenika skoništa. 

U sklopu aktivnosti “Poboljšanje tehničkih uslova i opremanje skloništa za bezdomne pse” nastavljeno je sa radovima iz predhodnog perioda tako da su u ovom trenutku obezbijeđeni svi uslovi za smještaj 22 psa, koliko ih trenuto i ima u skloništu. Takodje je kupljeno vozilo za transpot pasa koje ispunjava sve zakonom propisane uslove za njihovo bezbjedano prebacivanje/putovanje od skloništa do udomitelja ili do veterinarske ambulante. Naš sajt stalno ažuriramo i unapređujemo kako bi i na taj način promovisali udomljavanje bezdomih pasa, informisali javnost o sprovedenim aktivnostima a sve u cilju transparentnosti u radu. Tročlana Komisija za praćenje realizacije projekata u oblasti zaštite dobrobiti životinja za 2020. godinu dana 05. 07. 2021. godine izvršila je kontrolu rada skloništa, kao i kontrolu dokumentacije o  gore sprovedenim aktivnostima i ocijenila da je projekat u potpunosti sproveden u skladu sa  predviđenim projektnim aktivnostima.  Nadamo se skorom otpočinjanju novih projekata, čime ćemo omogućiti nastavak zbrinjavanja napuštenih pasa u našem skloništu, ali i aktivnosti na podizanju svijesti o važnosti odgovornog vlasništva. 

Izvršna direktorica,
Branka Mujović