Saopštenje za javnost

saopstenje


Udruženje za zaštitu životinja “Rin Tin Tin” je realizovalo projekat “Brigom za pse do humanog društva faza III” finansiran od strane Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore. Utrošena sredstava iznose 18.734,70€, od čega je donator obezbijedio iznos od 15.998,33€. Razliku od 2.736,37€ čine sredstva koje je naša organizacija obezbijedila kroz lična sredstva i donacije građana. U toku relizacije projekta veterinaski je zbrinuto preko sto odraslih pasa i štenaca sa teritorije Crne Gore. Ovaj segment brige za bezdomne pse odnosio se na: sterilizacije/kaststracije, čipovanje, 4D testove, vakcine protiv bjesnila, vakcine protiv zaraznih bolesti, operacije, biohemijske analize, RTG snimanja, UZ snimanja, liječenje, titar testove, čišćenje od unutrašnjih i spoljašnjih parazita, socijalizaciju, udomljavanje, oporavak u skloništu, transport pasa do udomitelja i ostalo. Za vrijeme trajanja projekta kontrola zdrastvenog stanja pasa vršena je od strane doktora veterinarske medicine. Vetrinarska dokumentacija je sastavni dio dokumentacije koja je dostavljena donatoru. Udruženje ima potpisane ugovore o saradnji sa tri
veterinarske ambulante što je umnogome doprinijelo kvalitetnoj zdrastvenoj zaštiti štićenika skloništa.  

U sklopu aktivnosti “Unapređenje tehničkih uslova i opremanje skloništa za napuštene pse” nastavljeno je sa radovima iz predhodnog perioda tako da su u ovom trenutku obezbijeđeni svi uslovi za smještaj 30 pasa, što je i najveći broj o kojima se možemo brinuti. Uprkos želji da se pomogne što većem broju pasa u budućem radu vodićemo se isključivo kvalitetom pružene usluge, svjesni činjenice da ne možemo sanirati sve posledice neodgovornog vlasništva kao glavnog razloga velikog broja bezdomnih i napuštenih pasa.Naš sajt stalno ažuriramo i unapređujemo kako bi i na taj način promovisali udomljavanje bezdomih pasa, informisali javnost o sprovedenim aktivnostima a sve u cilju transparentnosti u radu. Tročlana Komisija za praćenje realizacije projekata u oblasti zaštite dobrobiti životinja za 2021. godinu izvršila je kontrolu rada skloništa, kao i kontrolu dokumentacije o gore sprovedenim aktivnostima i ocijenila da je projekat u potpunosti sproveden u skladu sa predviđenim projektnim aktivnostima. 

U budućem radu sklonište će funkcionisati na principu samoodrživoti kroz smještaj pasa u registrovanom pansionu čiji smo osnivač, kao i kroz aktivnost firme koja se bavi prevozom pasa. Na taj način je zaokružena trogodišnja priča u koju je uložen ogroman rad, odricanje i ljubav.

Osporavani od osrednjih, podržani od vas iskrenih ljubitelja životinja istrajaćemo na putu unapređenja zaštite dobrobiti pasa!

Izvršna direktorica 
Branka Mujović