Potpisan ugovor o finansiranju projekta

saopstenje


Obavještavamo javnost da su Udruženju za zaštitu životinja “Rin Tin Tin” odlukom Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove od 31.07.2020. godine, dodijeljena finansijska sredstva za realizaciju projekta, po javnom konkursu “Unapređenje uslova zaštite dobrobiti životinja u Crnoj Gori – program za promociju odgovornog vlasništva”.

Ugovor je potpsan 01.09.2020. godine a odobrena sredstva u iznosu od 20.140,00€ su dodijeljenja radi realizacije projekta “Brigom za pse do humanog društva faza II”. Isplata sredstava je najavljena za početak oktobra tekuće godine.

Projekat će trajati 12 mjeseci a projektne aktivnosti će se sprovoditi na teritorijama opština Danilovgrad i Podgorica. Glavne aktivnosti se odnose na humano upravljanje i kontrolu populacije pasa lutalica vezano za edukaciju, sterilizaciju/kastaciju, udomljavanje kao i na dodatno unapređenje uslova i proširenje kapaciteta u već postojećem Skloništu. Konkretno, planirano je da se odradi 40 sterilizacija i kastracija za bezdomne pse u pomenutim gradovima. Takođe, svi psi će dobiti vakcine protiv bjesnila, biće čipovani, očišćeni od unutrašnjih parazita. Svima će se uraditi 4D test radi provjere zdravstvenog stanja i svi će biti detaljno pregledani od strane ordinirajućeg veterinara. Nakon obavljenih intervencija psi će se deset dana oporavljati u Stacionaru koji je predviđen za te namjene. Svi troškovi prevoza u vezi ove aktivnosti takođe su obaveza Udruženja. Na sajtu organizacije rintintin.me biće postavljen foto album pasa koji traže dom. Kao lični doprinos dobrobiti napuštenih pasa, izvršna direktorica Uduženja Branka Mujović (na čijem imanju je smješteno Sklonište), će za čitavo vrijeme trajanja projekta za ovih 40 pasa obezbijediti hranu iz sopstvenih sredstava. Pored 40 pasa koji su obuhvaćeni projektnim aktivnostima, pod zaštitom Skloništa boravi šest pasa spašenih od nesavjesnih vlasnika, bolesti i zlostavljanja. Kroz sklopljene memorandume o saradnji sa organizacijama koje djeluju na polju od javnog interesa, jačaće se pozicija u borbi protiv svih oblika zlostavljanja i zloupotrebe pasa. Osiguran je servis za krivično gonjenje počinioca koji krše zakon o dobrobiti životinja. Na mjesečnom nivou sve odrađene aktivnosti će se prezentovati na sajtu organizacije i pisanim putem Organu Uprave koji finansira projekat. 

Nastavićemo i u budućem radu, zajedno sa svima vama koji dijelite iste vrijednosti, da u najvećoj mogućoj mjeri doprinosimo rješavanju problema bezdomnih pasa.

NAŠ MOTO – ZAJEDNO ZA NJIH! 


Izvršna direktorica,
Branka Mujović