Saopštenje – tromjesečni izvještaj

saopstenje


U dosadašnjem periodu implementacije aktivnosti projekta “Brigom za pse do humanog društva faza II” koji je finansiran od strane Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, ostvareni su svi očekivani rezultati koji su određeni projektnim prijedlogom. Time su ostvareni i ciljevi projekta u mjeri koja je bila predviđena za dati period izvještavanja (septembar-decembar tekuće godine).

U veterinarskim ambulantama su rađene sterilizacije, kastaracije, 4D testovi, liječenje, vakcinacije, preventiva i sve pripadajuće veterinarske usluge za bezdomne pse, onako kako je planirano projektom. Putem zvanične Facebook stranice skloništa i našeg sajta, kao i u direktnoj komunikaciji građani su informisani o mogućnosti da besplatno sterilišu i kastriraju pse o kojima brinu. Izuzetno nas raduje činjenica da su naši edukativni programi na temu odgovornog vlasištava dobro prihvaćeni pa je to imalo za posledicu da nam se veliki broj građana javio da iskoristi ove povoljnosti. Veterinarske usluge su obuhvaćene kroz 45 izvještaja a odnose se na 60 pasa različite starosne dobi. U navedenom periodu Udruženje je kroz svoje djelovanje obezbijedilo trajne domove za 25 pasa.

Kupljena je oprema za rad sa psima, i sva pripadajuća sredstva za rad, kako je i navedeno u projektu. Odrađeni su svi poslovi u dijelu proširenja smještajnih kapaciteta skloništa i poboljšanja već postojećih kapaciteta. 

Rezultati našeg rada su prepoznati i visoko ocijenjeni od strane volontera i Udruženja za zaštitu životinja van naše zemlje.  Planiramo potpisivanja Memoranduma o saradni sa organizacijama visokog renomea sa odličnim rezultatima kada je u pitanju zaštita dobrobiti bezdomih pasa.

Naš moto – zajedno za njih!


Izvršna direktorica,
Branka Mujović