Saopštenje za javnost

sklonište
sklonište
Sklonište "Rin Tin Tin"


Udruženje za zaštitu životinja “Rin Tin Tin” u proteklih deset mjeseci realizovalo je projekat “Brigom za pse do humanog društva”, finansiran od Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore

Projekat je realizovan u partnerstvu sa Društvom za zaštitu životinja NVO “Feniks”, a njegov ukupni budžet iznosio je 26.794,00 €, od čega je donator obezbijedio iznos od 21.794,00 €. Glavne aktivnosti projekta su obuhvatile: izgradnju skloništa za napuštene pse; veterinarsko zbrinjavanje bezdomnih pasa; izradu i redovno ažuriranje elektronske baze podataka o tretmanima sprovedenim u skloništu za napuštene pse; distribuciju lifleta o odgovornom vlasništvu; kao i edukaciju volontera, mladih i djece.

U periodu realizacije projekta izgrađen je stacionar za pregled pasa, prostor za pripremu hrane za pse, prostor za opremu za rad sa psima, saniran je i priveden namjeni objekat za boravak osobe koja brine o psima, napravljena je septička jama, šest boksova od kojih jedan za karantin, i jedan za smještaj pasa sa hendikepom. Svi boksovi imaju pripadajuće ispuste, a u krugu skoništa je i ograđeno dvorište za slobodno kretanje pasa.

Takođe, izgrađena je kancelarija sa svom pripadajućom opremom za rad, postavljen video nadzor koji pokriva i unutrašnjost stacionara i boks za karantin, kao i kapije na glavnom ulazu i na sporednim ulazima u sklonište, kupljeni su transporteri i ostala oprema za rad sa psima, uređeni prilazi kao i dvorišne površine. Time se izgradilo sklonište za napuštene pse, čija se formalna registracija očekuje uskoro. 

U toku relizacije projekta, veterinarski je zbrinuto pedeset pasa sa teritorije opština: Danilovgrad, Podgorica i Cetinje. Ovaj segment brige za bezdomne pse odnosio se na sterilizacije/katstracije, čipovanje, 4D test, vakcinu protiv bjesnila i čišćenje od unutrašnjih parazita. U maju 2020. godine su odrađene i dvije kastracije u stacionaru skloništa. 

Za vrijeme trajanja projekta, kontrola zdrastvenog stanja pasa je jednom mjesečno vršena od strane doktora veterine. Vetrinarska dokumentacija je sastavni dio dokumentacije koja je dostaviljena donatoru. 

Udruženje ima potpisane ugovore o saradnji sa tri veterinarske ambulante što je umnogome doprinijelo kvalitetnoj zdrastvenoj zaštiti štićenika skoništa.

Izrada elektronske baze podataka, urađena na početku realizacije projekta, omogućila je kontinuirano vođenje evidencije o svim tretmanima koji su pruženi psima i biće integrisana u nacionalnu bazu, čime je omogućena transparentnost rada skloništa i redovna provjera rada Udruženja od strane nadležnih institucija.

Edukativni dio projekta obuhvatio je edukacije volontera o značaju volontarizma i standardima rada u skloništu za napuštene pse. Na ovaj način jedanaest volontera Udruženja obučeno je za kvalitetno i stručno postupanje sa psima u skloništu i na terenu. 

Takođe, u okviru projekta radili smo na podizanju svijesti  djece i mladih o odgovornom vlasništvu nad psima i značaju koji ove životinje imaju za čovjeka. 

U toku decembra 2019. godine četrnaestoro djece je učestvovalo u edukativnoj posjeti Centru za obuku vodiča i dresuru pasa K9 Montenegro u Podgorici. Tom prilikom su obavljeni razgovori sa dreserom Zoranom Prelevićem, čija je specijalnost rad sa službenim psima. 

U maju 2020. godine šesnaestoro srednjoškolaca učestvovalo je u online radionici tematike: odgovorno vlasništvo  i značaj i uloga psa vodiča. Korisnica psa vodiča, Dunja Samardžić, srednjoškolcima je prezentovala značaj samostalnog života osoba sa invaliditetom uz pomoć psa vodiča. Online radionica je srednjoškolcima predstavila značaj odgovornog odnosa prema psima, podstakla ih u debati na iniciranje uslova za uspješnu realizaciju odgovornog odnosa, kao i o neophodnim preduslovima za donošenje odluke o udomljavanju psa. Svim učesnicima edukacija, kao i opštoj javnosti distribuirani su lifleti o odgovornom vlasništvu nad psima.

Tročlana Komisija za praćenje realizacije projekata u oblasti zaštite dobrobiti životinja za 2019. godinu izvršila je kontrolu rada skloništa, kao i kontrolu dokumentacije o sprovedenim aktivnostima,  i ocijenila da je projekat u potpunosti i kvalitetno sproveden.

Nadamo se skorom otpočinjanju novih projekata, čime ćemo omogućiti nastavak zbrinjavanja napuštenih pasa u našem skloništu, ali i aktivnosti na podizanju svijesti o važnosti odgovornog vlasništva. 


Izvršna direktorica,

Branka Mujović